Afreksstefna

AFREKSSTEFNA KKÍ 2019-2023

Hlutverk KKÍ
Hlutverk KKÍ er að auka áhuga og þátttöku á körfuknattleiksíþróttinni með því að halda úti öflugu afrekstarfi frá 14 ára aldri. Markmiðið er að senda sem flest landslið KKÍ í Norðurlandamót og Evrópukeppnir á hverju ári. Það er ein af skyldum sambandsins að auka þátttöku landsliða á erlendum vettvangi.  Með því er verið að búa til fyrirmyndir sem stuðla að frekari þátttöku í íþróttinni. KKÍ á að stuðla að því að körfuknattleiksíþróttin eignist sem flesta atvinnumenn, sem er nauðsynlegt til að hámarka árangur í elstu aldursflokkunum á alþjóðavettvangi. 

Afreksnefnd
Afreksnefnd er ráðgefandi til stjórnar KKÍ og tekur á öllu þáttum í afreksmálum sambandsins eins og um ráðningar landsliðsþjálfara, val á alþjóðalegum verkefnum landsliðanna, afreksáætlun og fleira.

Formaður afreksnefndar og tveir aðrir koma úr stjórn sambandsins en fjórir meðstjórnendur eru skipaðir af stjórn að loknu körfuknattleiksþingi, sem haldið er á tveggja ára fresti. Stefna stjórnar er að velja aðila í afreksnefnd sem eru fyrrverandi afreksfólk, þjálfarar eða einstaklingar með mikla reynslu í stjórn afreksmála. Formaður KKÍ og afreksstjóri sitja einnig fundi afreksnefndar sem haldnir a.m.k. einu sinni í mánuði allt árið um kring. Afreksnefnd sér til þess að fræðsla til þjálfara sé aukin og fundar í því sambandi reglulega með fræðslunefnd en skilyrði fyrir því að hægt sé að auka árangur í afreksstarfinu er góð og markviss þjálfun barna og unglinga. Stjórn KKÍ ræður yfirþjálfara yngri landsliða að tillögu afreksnefndar. Yfirþjálfari yngri landsliða er faglegur ráðgjafi afreksnefndar og annast samskipti við þjálfara yngri landsliða varðandi m.a. skipulag æfinga, æfingamagn, val á leikmönnum og skipulag liða, jafnt innan vallar sem utan. Yfirþjálfari hefur jafnframt eftirlit með  með því að þjálfarar framfylgi áherslum afreksnefndar hverju sinni.

KKÍ skilgreinir alla iðkendur sem valdir eru til æfinga með landsliðum sambandsins sem afreksíþróttafólk. 

Afreksnefnd stendur fyrir eftirfarandi verkefnum:

Undirbúningsferli (ekki innan afreksstarfs)
Úrvalsbúðir fyrir 11 til 13 ára haldnar tvisvar á ári þar sem iðkendur eru tilnefndir af þjálfurum sinna félaga. 

Afreksbúðir 14 ára
Afreksbúðir fyrir 14 ára haldnar tvisvar á ári þar sem framúrskarandi 50-60 iðkendur eru valdir til þátttöku af landsliðsþjálfurum KKÍ. 

15 ára landslið stúlkna og drengja (U15)
Fyrsta stigið í uppeldi landsliðsfólks. Hér fær efnilegt ungt íþróttafólk innsýn í hvernig það er að vera þátttakandi í landsliði KKÍ.  U15 ára landslið hafa síðastliðin ár farið á alþjóðlegt mót í Kaupmannahöfn sem er opið mót og mjög góður fyrsti keppnisvettvangur fyrir landsliðin okkar.

16 ára landslið stúlkna og drengja (U16)
Þessi lið hafa farið árlega á Norðurlandamót og stefnt er að því að liðin taki sömuleiðis reglulega þátt í Evrópukeppni yngri landsliða á vegum FIBA. Gerð er krafa um að þjálfarar séu með góða þekkingu og reynslu í þjálfun barna og unglinga og séu fagmannlegir í vali á leikmönnum. Lögð er áhersla að þjálfarar kynni áherslur KKÍ í varnar-og sóknarleik til að undirbúa landsliðsfólkið fyrir framtíðina. Stefnt er að því að hafa umgjörðina sem besta og aginn sé hinn sami og hjá eldri landsliðum. 

18 ára landslið stúlkna og drengja (U18)
Þessi lið hafa farið árlega í Norðurlandamót og stefnt er að því að liðin taki sömuleiðis reglulega þátt í Evrópukeppni yngri landsliða á vegum FIBA. Gerð er krafa um að þjálfarar séu með góða þekkingu og reynslu í þjálfun barna og unglinga og séu fagmannlegir í vali á leikmönnum. Lögð er áhersla að þjálfarar kynni áherslur KKÍ í varnar-og sóknarleik til að undirbúa landsliðsfólkið fyrir framtíðina. Stefnt er að því að hafa umgjörðina sem besta og aginn sé hinn sami og hjá eldri landsliðum.

20 ára landslið kvenna og karla (U20)
Undirbúningur fyrir síðasta stig afreksstarfsins. Lögð er áhersla á sömu umgjörð og hjá A-landsliðum. Aðalþjálfari liðanna skal vinna í samstarfi við þjálfarateymi A-landsliða og leggja áhersla á að hafa sömu áherslur í sóknar- og varnarleik þannig að auðvelt sé fyrir leikmenn að stíga næsta skrefið sem er þátttaka í A-landsliðsstarfi KKÍ. A-landslið kvenna og karla. 

Síðasta stig afreksstarfsins. Hér er lögð áhersla á að hámarka árangur.  Markmiðið er að velja besta liðið hverju sinni og senda bæði liðin í sem flest mót, heimsmeistarakeppni, Evrópukeppni og Norðurlandamót. 

Þjálfaramál
Þjálfarar á vegum landsliða KKÍ þurfa að vera búnir að fara í gegnum menntakerfi körfuknattleiksþjálfara til að geta starfað á vegum KKÍ. Miklar kröfur er gerðar til þeirra þjálfara sem veljast til starfa fyrir KKÍ. 

Dómaramál
Stefnt er að því að KKÍ eigi 6 starfandi alþjóðlega dómara, 3 eftirlitsmenn og 2 leiðbeindur hverju sinni.  

Fjármögnun
KKÍ nýtur styrkja frá afrekssjóði ÍSÍ eins og önnur sérsambönd sem halda út i afreksstarfi á Íslandi.  Fer upphæðin eftir stærð sjóðsins, umfangi verkefna og fjölda umsókna í sjóðinn. Sambandið hefur markvisst unnið að því að fjölga styrktaraðilum. FIBA Europe styrkir yngri landslið vegna þátttöku í Evrópukeppnum. Þvi miður þurfa þátttakendur yngri landsliða ennþá að greiða stóran hluta kostnaðar vegna þátttöku í erlendum verkefnum. Langtímastefnan er að landsliðin verð sjálfbær með styrkjum frá afrekssjóði ÍSÍ, FIBA, FIBA Europe og innlendum styrktaraðilum.

Aðstaða
Eitt helsta vandamál afreksstarfsins er að finna æfingatíma fyrir landsliðin. Leitað er til íþróttafélaga, bæjarfélaga og héraðssambanda um aðstöðu. Heimaleikir A-landsliðs kvenna og karla fara að öllu jöfnu fram í Laugardalshöll þar sem ekki er hægt að slá því föstu að aðstaðan sé til taks vegna annarrar starfsemi sem þar fer fram.

Fagteymi
KKÍ hefur samið við Atlas endurhæfingu um umsjón með sjúkraþjálfun og íþróttalækningum landsliða sambandsins. Fjöldi fagteymisstarfsfólks sem ferðast með landsliðunum fer eftir stærð verkefna. Atlas endurhæfing hefur milligöngu um aðgang að sérfræðingum í íþróttalækningum sem hægt er að senda landsliðsfólkið til ef meiðsli eru alvarleg eða þrálát. Sjúkraþjálfari er til staðar á öllum æfingum A-landsliða kvenna og karla. KKÍ hefur notað sálfræðiteymi ÍSÍ þegar þess er þörf. Stefnt er að því að auka almenna fræðslu til alls landsliðsfólks eins og næringarráðgjöf, styrktar- og hugarþjálfun.

Framtíðarsýn
Helsta verkefnið er að tryggja fjármögnun til lengri tíma. Framtíðarstefnan er að foreldrar yngri landsliðsfólks þurfi ekki að leggja fram fjármagn vegna þátttöku í afreksstarfi KKÍ. Því miður er það staðreynd í dag að sambandið þarf að treysta því að foreldrar séu  reiðubúnir að taka þátt í kostnaði. KKÍ hvetur til uppbyggingar afreksmiðstöðvar í Laugardal þar sem aðstaða verður til æfinga og keppni fyrir öll landslið. Markmiðið er að öll landslið KKÍ taki þátt í Norðurlanda- og Evrópumótum ásamt því að A-landsliðin taki þátt í Norðurlandamótum og undankeppnum fyrir Evrópu- og heimsmeistaramót. Árangur á Evrópu- og heimsmeistaramótum sker úr um það hvort liðin komast á Ólympíuleika. Stefnt skal að því að komast á lokamót Evrópukeppninnar með A-landslið kvenna 2023 og aftur með A-landslið karla 2021.

Stefnt er að því að fjölga iðkendum sem iðka körfuknattleik með samvinnu allra aðildarfélaga KKÍ. 

Afreksstefna þessi gildir fram að næsta Körfuknattleiksþingi vorið 2021. 

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira